SÖRMLAND

Sex barn i vräkta familjer

Sex barn har hittills i år berörts när familjer vräkts i Sörmland.

En statlig utredning föreslår att inga barn i framtiden ska behöva drabbas och därför har Kronofogdemyndigheten fått i uppdrag att noga följa hur många barn det är som drabbas.

På sikt är det sedan meningen att socialkontoren ska få stöd i att tidigt komma ni i familjer som hotas av vräkning.

Totalt har 239 barn berörts av vräkningar till och med april månad i hela landet, sex av dom alltså i Sörmland.