Fortsatt kritik mot bygge på gamla motorstadion

Det är fortfarande många som är kritiska till Eskilstuna kommunens och byggföretaget Peabs planer på att bygga bostäder på den gamla motorstadion.
Kritikerna vänder sig framför allt mot att bostäderna stör den nuvarande bostadsmiljön, den nya trafiksituation som uppstår och de naturvärden som finns. I början av april ska kommunsstyrelsen fatta beslut om detaljplanen och exploateringsavtalet med Peab som gör det möjligt att bygga.