Vägverket satsar mer på information till ungdomar

Vägverket i Mälardalen ska öka sina insatser att nå ungdomar i åldrarna mellan 16 och 19 år med information om bland annat alkohol, bältesanvändning och hastighetens roll för att minska personskador.
Enligt vägverket så är ungdomar utsatta för stora risker i trafiken, och de ökade instatserna syftar till att få ungdomarna att göra rätt val i kritiska situationer.