Landstinget ska ha policy för anställdas bisysslor

Landstinget ska ta fram riktlinjer för vad de anställda får ha för bisysslor. En revisionsrapport har tidigare visat att det var vanligare än landstinget trott att personal hade extraknäck.
Bland annat sålde företag, där landstingsanställda hade intressen, varor och tjänster till landstinget. Revisorerna kritiserade att landstinget inte hade några klara riktlinjer, och nu ska alltså landstinget ta fram det.