Eftersläckning farligare för brandmän än man trott

Brandmän kan utsättas för betydligt fler gifter när de släcker bränder än man tidigare trott. Gifter i rökgaser och släckvatten farligt, enligt Räddningsverket.
Nya undersökningar av Räddningsverket visar att gifter som kan finnas i rökgaser och släckvatten efter bränder i betydligt större utsräckning än vad man tidigare trott. Men, eftersom skyddsutrustningen är tung, så är det inte alltid det görs. Mårten Eskilsson, biträdande räddningschef i Strängnäs, menar att enklare och lättare utrustning kan behövas.