Sörmland

Patientavgifter för ambulans och röntgen

Från och med 1 juli föreslås att patientavgifter ska tas ut för ambulanstransporter och besök till röntgen.

Avgiften för ambulanstransport föreslås bli 150 kronor för ambulanstransporter till landstingets sjukvårdsinrättningar. Transporter mellan vårdinrättningar eller hemtransport med ambulans ska vara kostnadsfria.

Avgift för röntgenbesök efter remiss föreslås bli 100 kronor.

Avgifterna gäller enligt förslaget från och med det kalenderår personen fyller 20 år.

De nya patientavgifterna beräknas ge en årsintäkt på cirka fem miljoner kronor.

Den 3 juni ska landstingsfullmäktige fatta beslut i frågan om höjda avgifter.