Eskilstuna

Satsning på industri- och teknikutbildningar

Eskilstuna kommun ska satsa på industri- och teknikutbildningar. Kommunfullmäktige har avsatt sex miljoner kronor om året fram till 2014 för att utveckla industri- och teknikutbildningarna på Rinmangymnasiet.

Målet är att locka fler elever, fler flickor och att eleverna ska få bättre betyg och mer miljökunskaper.

Det ska kommunen lyckas med genom att satsa pengarna på bland annat fler lärare, lärarfortbildning i genusperspektiv, miljö och IT.

Förändringarna kommer att genomföras gradvis från i hösten till 2014. Antalet elever beräknas öka från drygt 300 idag till 350 och var fjärde ska vara flicka.