Kritik mot socialtjänsten efter ung kvinnas död

Socialnämnden i Eskilstuna får svidande kritik för att socialtjänsten inte hjälpte en 18-årig kvinna med missbruksproblem. Kvinnan sökte hjälp vid flera tillfällen, men dog av en överdos heroin i november förra året. Länsstyrelsens särskilda utredare på Gotland anser att socialförvaltningen allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt socialtjänstlagen.
Enligt utredningen fanns en oklar organisation, som gjorde att den 18-åriga kvinna bollades mellan olika instanser utan att hon fick hjälp. "Frågan om var i förvaltningen ansvaret för ärendet skall ligga syns ha överskuggat frågan om nämndens ansvar i ärendet", skriver den särskilda utredaren på Länsstyrelsen. Socialchefen Gunnar Wretling säger att socialförvaltningen sedan tidigare har ändrat rutinerna så att liknande situationer ska undvikas i framtiden. Han erkänner - precis som han har gjort tidigare - att socialförvaltningen har brustit i handläggningen.