NYKÖPING/STIGTOMTA

Vägarna ÄR kommunens ansvar

Politikerna i Nyköping har länge hävdat att väg 52 genom Stigtomta, inte är deras ansvar. Men enligt länsstyrelsen är vägarna i Stigtomta kommunens ansvar.

Frågan har gång på gång aktualiserats, i och med att många Stigtomtabor, vill att hastigheten på vägen sänks, från 50 till 30 kilometer i timmen. Det eftersom många barn korsar vägen när de går till skolan och flera trafikanter kör för fort på vägen.

Men Mats Häggblom, handläggare av lokala trafikföreskrifter på Länsstyrelsen, menar att kommunen har fel. Vägen ÄR kommunens ansvar.