NYKÖPING & OXELÖSUND

Kommuner samarbetar kring vindkraft

Nyköping och Oxelösunds kommuner ska börja samarbeta för att hitta platser i de två kommunerna där vindkraftverk kan byggas.

En gemensam översiktsplan ska göras och tanken är att arbetet med att hitta platser ska komma igång så snart som möjligt.

Staten stöttar arbetet med 700 000 kronor och Oxelösund och Nyköpings kommuner står för lika mycket tillsammans. Bengt Freij som jobbar med frågan på Oxelösunds kommun hoppas att kommunerna på det här sättet ska hitta de allra bästa lägena för vindkraftverk.

– Två par ögon ser mer än ett par, säger Bengt Freij som är positiv till sammarbetet.