NYKÖPING

Riskfyllt att ta sig till nytt köpcentrum

Ska man ta sig till det nya köpcentrumet Pål Ljungs Hage i Nyköping som cyklist eller till fots får man göra det med livet som insats. Det skriver Södermanlands Nyheter. Cyklister och fotgängare tvingas nämligen passera motorvägsavfarten från E4 för att ta sig till det nya köpcentrumet.

Trots att kommunen satsat 21 miljoner på tillfartsvägar till köpcentrumet saknas en trafiksäker lösning för gående. Trafiksäkerhetsorganisationen NTF är mycket kritiska till att det saknas någon form av cykelbro eller hastighetsdämpande åtgärder för att skydda de som ska ta sig till köpcentrumet.