Litet överskott i Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun gick med plus 200 000 kronor förra året. Det visar bokslutet, som offentliggörs inom kort. Det är ungefär som budgeterat. Men då ingår bland annat realisationsvinster från försäljningen av tomträtter på närmare 54 miljoner. Tar man bort reavinsten blir det ett underskott.
Flera politiska nämnder går med minus, bland annat barn- och utbildning och socialnämnden. Dessutom belastar marksaneringen av den gamla skjutbanan i Trumptorp resultatet med tio miljoner kronor. Det är en kostnad som staten ska stå för, men som kommunen har lagt ut. Kommunen har dessutom avsatt drygt 20 miljoner kronor för bland annat vatten- och avloppsutbyggnaden i Borsökna vilket belastar resultatet.