Fastighetsägare överklagar beslut om muddring

Flera fastighetsägare i Trosa överklagar ett beslut av Länsstyrelsen, som har gett tillstånd att muddra ett vattenområde vid en fastighet på Öbolandet. Enligt fastighetsägarna är innehållet i muddermassorna ett annat än det som tillståndssökaren har uppgett.
Dessutom sägs deponeringsplatsen för massorna inte överensstämma med ansökan, vilket innebär större konsekvenser på miljön, enligt dom protesterande fastighetsägarna. Fastighetsägarna uppmanar nu miljödomstolen att besöka paltsen när frågan ska avgöras.