Eskilstuna

Ensamma flyktingbarn prioriterad grupp

Flyktingbarn, som kommit ensamma till Sverige, ska prioriteras när kommunen delar ut feriepraktikplatser inför sommaren. Det föreslår arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna. Ungdomar mellan 16 och 19 år, som inte fått något sommarjobb, erbjuds feriepraktikplatser.

Om praktikplatserna inte räcker till alla så ska i nuläget ungdomar som bedöms ha extra svårt att hitta ett sommarjobb få förtur, till exempel barn från familjer som får socialbidrag.

Även ungdomar på gymnasiesärskola eller iv-programmet har blivit prioriterade.