ESKILSTUNA

Flyktingbarn får förtur till feriepraktik

Flyktingbarn, som kommit ensamma till Sverige, ska prioriteras när kommunen delar ut feriepraktikplatser inför sommaren.
Det föreslår arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna.

Ungdomar mellan 16 och 19 år, som inte fått något sommarjobb, erbjuds feriepraktikplatser.

Om praktikplatserna inte räcker till alla, så ska i nuläget ungdomar som bedöms ha extra svårt att hitta ett sommarjobb få förtur, till exempel barn från familjer som får socialbidrag.

Även ungdomar på gymnasiesärskola eller iv-programmet har blivit prioriterade.

Och nu vill kommunen alltså att också flyktingbarn, som kommit ensamma till Sverige, ska få förtur.