SÖRMLAND

Fritt val av hjälpmedel ska testas

Ett försök med att låta funktionshindrade få mer inflytande när det gäller hjälpmedel startas nu i Sörmland.

Försöket ”Fritt val” ska pågå i två år och till en början är det enklare rörelsetekniska hjälpmedel som går att välja. Sedan kommer utbudet successivt att utökas under sommaren och hösten. Under nästa vecka (12-14 maj) kommer landstinget att anordna informationsträffar för berörda.

Fritt Val testas, förutom i Sörmland, också i landstingen i Stockholm och Kronoberg.