Oenighet om arbetstid för lärare

Socialdemokraten Kristina Eriksson, arbetsmarknadsnämndens ordförande i Eskilstuna, tillbakavisar Komvuxlärarnas kritik mot det nya arbetstidsavtal som innebär undervisning året om och kortare sommarledighet.
I morse berättade vi om lärare som ifrågasätter om det finns ett behov av det nya avtalet och som anser att chefer och politiker inte lyssnar på dem. Kristina Eriksson och komvuxlärarnas fackliga representant är oense om hur pass många lärare som är emot det nya arbetstidsavtalet. Kristina Eriksson anser att det är betydligt färre som är emot än vad facket hävdar.