NYKÖPING

Det gick inte vägen för Sjösa

Regeringen avslår ett överklagande från Sjösa fastighetsägarförening, som vill att vägen mellan länsväg 219 och före detta Sjösa station, utanför Nyköping, ska bli allmän väg.

Länsstyrelsen avslog föreningens begäran, eftersom vägen inte uppfyller kriterierna för att få ingå i det allmänna vägnätet.

Regeringen finner inte skäl att ändra det beslutet.