NYKÖPING

JO ska utreda serviceboende

Justitiemannen, JO, har inlett en granskning av äldre- och handikappförvaltningen i Nyköpings kommun.

Det sedan en anmälare klagat på att kommunen gjort om ett gruppboende till ett serviceboende. De boende och deras anhöriga har inte fått någon möjlighet att överklaga beslutet, menar anmälarna. Anmälarna säger att det känns som att de bor i ett laglöst samhälle.

Och de menar att förändringen, påverkat både de som bor på stället, och de som arbetar där, negativt.

Nu har kommunen till den 14 maj på sig att ge sin syn på saken.