Sörmland

Sparpaket inom landstinget

Flera verksamheter inom hälso- och sjukvården i Sörmland kommer att avvecklas och koncentreras till färre sjukhus. På torsdagen presenterades ledningen för hälso- och sjukvårdsnämnden ett sparpaket som ska minska kostnaderna per år med nio miljoner.

Förslaget är att Ögonmottagningen och Reumatikerteamet på Kullbergska avvecklas och koncentreras till de andra sjukhusen.

Hudmottagningarna på Nyköpings lasarett och Kullbergska avvecklas och koncentreras till Mälarsjukhuset. Smärtmottagningen på Mälarsjukhuset avvecklas och koncentreras till Nyköping.

15 helårstjänster berörs av sparpaketet vilket motsvarar nio miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden väntas gå med 259 miljoner i underskott i år och har tidigare varslat 60 anställda. Ett större sparpaket väntas i september.

Socialdemokraternas gruppledare i landstinget, Jörgen Danielsson, säger att oppositionen nu ska titta mer på sparförslaget innan de kan dra några slutsatser av det.

Urban Hedqvist
urban.hedqvist@sr.se

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se