Socialchef medger fel som ledde till kvinnas död

Socialchefen i Eskilstuna, Gunnar Wretling, medger att kommunen gjorde fel i ärendet där en 18-årig kvinna dog av en överdos.
Länstyrelsen har riktat skarp kritik mot Socialnämnden i Eskilstuna, och Gunnar Wretling, säger att han, trots att han ännu inte tagit del av Länsstyrelsens utredning, troligen kan hålla med om det mesta av kritiken. Det var den 14 november förra året som den 18-åriga kvinnan dog, antagligen av en överdos av heroin. Kvinnan och hennes mamma hade då sökt hjälp vid flera tillfällen, men inte fått det. Länsstyrelsens särskilda utredare på Gotland anser att Socialförvaltningen allvarligt har åsidosatt de skyldigheter som de har enligt socialtjänstlagen. Enligt utredningen så har det funnits en oklar organisation i kommunen, som gjorde att den 18-åriga kvinnan bollades mellan olika instanser utan att hon fick hjälp. Socialchefen i Eskilstuna, Gunnar Wretling, säger att Socialförvaltningen nu har ändrat rutinerna så att liknande situationer ska undvikas.