SÖRMLAND

Kommunpoliser ska förebygga brott

Polisen i Sörmland satsar nu på kommunpoliser. Alla länets nio kommuner ska få en sådan polis, som kommer att ha ett särskilt kommunansvar. Tanken är att sörmlandspolisen på så sätt ska bli bättre på att förebygga brott och att åtgärder ska kunna sättas in snabbare.

Idag går mycket av polisens tid åt till utryckningar och utredningar, men genom de nya kommunpoliserna är alltså tanken att det förebyggande arbetet ska bli bättreoch att polisen ska synas ute i länet.