Sörmland

Oklart om privata vårdavtal följs

Landstinget i Sörmland behöver bli tydligare med hur det ska kontrollera privata vårdgivare, som det skrivit avtal med. Det anser landstingets revisorer, i en rapport. I nuläget är det olika avdelningar inom landstinget som skriver avtal med privata aktörer och enligt revisorerna är det oklart vem som sedan ska se till att det man kommit överens om i avtalen, verkligen följs.

Därför vill revisorerna att man skapar rutiner för hur utvärdering och kontroll ska göras, så att de privata vårdgivarna behandlas på samma sätt, oavsett vem de skriver avtal med.