Brister i arbetmiljön orsak till arbetsplatsolycka

En rad brister i arbetsmiljön har upptäckts efter en arbetsplatsolycka på företaget Åkers Sweden i Åkers Styckebruk. Det visar arbetsmiljöinspekttionens undersökning av arbetsplatsen.
Det var i slutet på februari i år som en anställd skadades av värmestrålningen från nedsmält, 1300 grader varmt, järn. Olyckan hade kunnat undvikas om arbetsplatsen varit utformad på annorlunda sätt enligt arbetsmiljöinspektionen. Senast den 1:a juni i år ska företaget ha åtgärdat bristerna.