KATRINEHOLM

Reumatiker reagerar på besparingar

Reumatiker i Katrineholm - Flen - Vingåker-området är både bestörta och upprörda över att det så kallade ReumaTeamet ska försvinna från Kullbergska sjukhuset.

Det var på torsdagen som ett nytt sparpaket som ska spara nio miljoner per år åt landstinget presenterades.

Solveig Pettersson fick diagnosen reumatism för närmare 20 år sedan och man kan se på hennes händer att sjukdomen har varit tuff. Hon är väldigt förvånad över avvecklingsförslaget.

Som sparförslaget ligger idag kommer all reumatisk behandling, utom bassängträningen med en deltidssjukgymnast, att flyttas till Mälarsjukhuset. Det innebär att reumatologläkarna, som tagit emot patienter två dagar i veckan försvinner, likaså en sjukgymnasttjänst och den bland patienterna mycket populära reumasköterskan. Kuratorn och arbetsterapeuten försvinner också.

Det här blir speciellt kännbart för personer som befinner sig i inledningsskedet av sin reumatism, menar Solveigs man, Sören Pettersson, som själv lider av artros i axlarna.

Verksamhetschefen för länets Reumatologklinik Åke Thörner poängterar att behandlingen av reumatism har gått starkt framåt med framför allt mycket effektivare mediciner de senaste åren. Det gör att patienterna inte alls behöver träffa läkare lika ofta som förr.

Urban Hedqvist
urban.hedqvist@sr.se