Eskilstuna

Ekonomstudenter ej nöjda med utbildning

Ekonomistudenterna på Mälardalens Högskola är inte särskilt nöjda med sin utbildning. Det visar den nya undersökningen Företagsbarometern 2008. Studenterna är enligt undersökningen betydligt mer missnöjda med flera aspekter av utbildning än studenter vid liknande utbildningar.

Bara 7 procent av skolans ekonomstudenter är enligt undersökningen väldigt nöjda med utbildningens kvalitet, rikssnittet ligger på 20 procent.  

Mer missnöjda är studenterna över kontakterna med näringslivet, där bara 4 procent är väldigt nöjda i jämförelse med rikssnittet som ligger på 21 procent. 

- Det är brister ledningen på Mälardalens Högskola inte verkar göra något åt, säger Linnéa Söderberg, ordförande i föreningen Mälekon som samlar ekonomstudenterna på Mälardalens Högskola. 

Ett bevis på den bristande kvaliteten i ekonomutbildningarna på Mälardalens Högskola, är det avslag högskolan fick på sin ansökan om rätten att få examinera Civilekonomer. 

Högskoleverkets kritik mot Mälardalens Högskola i samband med ansökan om examensrätten, var bland annat att Högskolan saknade tillräcklig lärarkompetens.

Dessutom fanns inte tillräckligt med lärare inom redovisningsämnet, ett ämne som ofta anses vara en av grundpelarna i ekonomutbildningen.

Michael Gawell, SR Västmanland
michael.gawell@sr.se