Sörmland

DO kritisk mot städbolag

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, är inte nöjd med de förklaringar och åtgärdsförslag som de städbolag som var med i Sveriges Radio Sörmlands grävande reportage i höstas om diskriminering av anställda lämnat in. Våra reportage visade att fyra större städbolag som verkar i bland annat Sörmland, var beredda att diskriminera anställda med utländsk härkomst, något som DO inlett tillsyn av.

Den granskning som DO inledde mot de fyra företagen: Servum, Miljöteamet, Västmanlands städ och ISS, påbörjades efter att DO hört Sveriges Radio Sörmlands reportage på webben.

Reportagen speglar hur ansvariga chefer på bolagen, är beredda att på våra önskemål, som fingerad kund, sortera ut städare med utomnordisk bakgrund för städning i våra kontorslokaler. Alla fyra bolagen var beredda att gå oss tillmötes, och enbart skicka etniskt svenska städare.

DO såg mycket allvarligt på det här, särskilt på att det största bolaget ISS: s regionchef, inte såg några problem i att en platschef i Eskilstuna så tydligt gick oss tillmötes att diskriminera anställda med utomnordisk härkomst.

I granskningen så har DO begärt in förklaringar, från de fyra bolagen, och vad bolaget tänker göra för att diskrimineringen inte ska upprepas.

Men DO är inte nöjd med svaren som kommit in, utan alla fyra bolagen har fått krav på sig att på flera punkter komplettera sina svar med mer långtgående åtgärder.

Senast i slutet av maj ska kompletteringarna vara inskickade till DO.

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se

Per Thyrén
per.thyren@sr.se