Alkolås är en skyldighet anser IOGT-NTO

Strängnäs kommun bör kräva alkolås i både sina egna bilar och de bilar som används av kommunens entreprenörer. Det föreslår IOGT-NTO i Strängnäs genom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.
När den tekniska möjligheten finns, är det en skyldighet gentemot kommuninvånarna att öka tryggheten i bussar, skolskjutsar och färdtjänst, anser IOGT-NTO.