Rekordökning av turismen

Turismen i Sörmland slog rekord förra året. Enligt företaget Sörmlandsturism ökade omsättningen från inresande turister med mer än en halv miljard kronor.
Den totala omsättningen ökade till 1,6 miljarder. Den största ökningen skedde i branscher som logi, restaurang och shopping. Enligt Sörmlandsturism innebär detta en ökning av skatteintäkterna för Lanstinget och kommunerna med 50 miljoner kronor.