SÖRMLAND

Ännu inga tecken på algblomning

Det finns ännu inga tecken på blomning av tidiga arter av blågröna alger i större omfattning i Norra Östersjön, i havet utanför bland annat Sörmlandskusten

Det finns inte heller några tecken på förhöjda fosforhalter i Norra Östersjön, som skulle kunna öka risken för algblomning senare under sommaren, enligt Gunnar Aneéer, på Informationsbyrån för Egentliga Östersjön.

Men något förhöjda halter har mätts upp längre söderut, och blir det en varm sommar med svaga vindar kan algblomningen driva långt.  Men det är enligt Gunnar Anéer ännu för tidigt att göra någon säker prognos för hur blomningen av giftiga alger kommer att bli i sommar.