Satsning på biogasproduktion i Eskilstuna

Det kommunala bolaget Energi&Miljö i Eskilstuna har ansökt om att få utöka verksamheten vid Ekeby reningsverk för att kunna ta emot organiskt material för att producera biogas. För att rena kväve planerar energibolaget också att utöka våtmarken i området.
Enligt bolaget kommer förändringarna av verksamheten inte innebära mer utsläpp till luften. Däremot blir det mer trafik eftersom det kommer att tas emot avfall från hushåll, restauranger och storhushåll för att producera slutprodukten rötslam. Gasmack Energi&Miljö vill bygga en förprocessanläggning som ska ta emot och röta avfall. Biogas ska utvinnas och det ska sedan renas i en särskild process i den befintliga biogasanläggningen. Tanken är också att en mack ska byggas där fordon ska kunna tanka biogas. Det säger Roland Alsbro på bolaget. Taxi, kommunala fordon och andra ska kunna tanka där. Sedan en tid tillbaka drivs tio av Linjebuss´ bussar med biogas.