ESKILSTUNA

Höga radonvärden i många hus

Nästan hälften av Eskilstunas enfamiljshus ligger över riktvärdena vad gäller radon i boendeluften. För höga radonvärden är ohälsosamt men en sanering kan bli en dyr historia för den enskilde.

– Det finns en hälsorisk kopplad till att ha radon i bostaden, säger Maria Hansson som är miljöinspektör på miljö- och räddningstjänstförvaltningen i Eskilstuna.

Riktvärdet är att mängden radon i inandningsluften inte ska överstiga 200 Bq/m3 luft. För att få reda på radonvärdet i ditt hus kan du vända dig direkt till ett radonlab, eller som i Eskilstuna välja att beställa mätning via kommunen till ett rabatterat pris.

Mätningen måste ske under den tid av året då fastigheten är uppvärmd, det vill säga mellan oktober och april som regel, och pågå i minst två månader.

Vintern 2006 2007 mätte tre och ett halvt av dryga 8000 eskilstunabor som fått erbjudandet via kommunen sin radonhalt och det är alltså resultatet av de mätningarna man nu kan analysera.

Enligt fastigheterna som deltog i den mätningen har nästan hälften för höga värden. Det finns ingen lag som säger att du inte får ha för höga värden så länge du inte hyr ut fastigheten till någon annan.

Det är många bör och du bestämmer själv från myndigheternas håll och trots att höga radonhalter kan vara hälsofarliga så tycker miljöinspektör Maria Hansson att man som husägare inte behöver vara särskilt orolig.

Vill man åtgärda radonhalten i en fastighet finns det flera företag med så kallade radonkonsulenter. En av dessa konsulenter är Ensio Mynttinen som alltid har mycket att göra så här efter vintern då mätningar utförts.

Ensio Mynttinen kan även se att efterfrågan på åtgärder ökar från år till år och att allt fler väljer att åtgärda höga radonhalter.

Lisa Wadin
lisa.wadin@sr.se