Sörmland

Mindre bidrag, mer övergödning

De sänkta nivåerna på bidragen för vissa miljöersättningar för lantbrukare kan i förlängningen bli förödande för miljön i Östersjön, särskilt i kombination med att spannmålspriserna ökar. Intresset för stöden minskar, vilket riskerar att leda till att övergödningen ökar och med den bottendöd och algblomning i Östersjön.

– Vissa kanske väljer att odla spannmål istället, eftersom man får bra betalt för spannmål och ersättningen har sjunkit för skyddszonen, säger Jan Hägg, handläggare för miljöersättningar på länsstyrelsen i Sörmland.

Hur pass önskvärd är en sådan utveckling?

– Det är naturligtvis inte bra, det är det inte.

Förra året förändrades det så kallade zonstödet och ersättningsnivån minskade från 3000 kronor till 1000 kronor per hektar. Stödet är till för att minska näringsläckaget från lantbrukets åkrar ut i diken och åar och vidare ut i Östersjön och ges till lantbrukare som lämnar minst sex meter åker obearbetad ned mot diken och åar.

Samtidigt som ersättningsnivåerna har minskat så har priset på spannmål stigit kraftigt. Det här har sammantaget lett till att intresset från lantbrukare att ansluta sig till stödet har minskat kraftigt. I Sörmland var det förra året hälften så många som anslöt sig jämfört med året innan och enligt Jordbruksverket ser det ut på liknande sätt i stora delar av landet.

Jordbruksverket planerar nu att om något år göra en utvärdering av stödet, eftersom risken nu finns att läckaget av övergödande näringsämnen från åkrarna ut i vattendragen ökar.

– Det är ett akut läge, men eftersom det här är ett stöd som kommer delvis från EU, så följer det ett schema med när utvärderingar görs, säger Elsemarie Mejersjö, enhetschef på Jordbruksverket.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se