Sörmland

Risk för ökad arbetslöshet

Länets arbetsmarknad är fortsatt stark, men från en hög nivå minskar nu efterfrågan på arbetskraft tydligt samtidigt som antalet varslade börjat öka. Det visar en rapport från Länsarbetsnämnden som varnar för att arbetslösheten kommer att öka senare i år.

Det finns många tecken på att efterfrågan på arbetskraft minskar, så därför tror Länsarbetsnämnden att arbetslösheten i länet kommer att öka senare i år. Arbetsmarknaden är fortsatt stark, men nu ser vi kulmen på den starka efterfrågan på arbetskraft som varit de senaste åren, menar Länsarbetsnämnden.

Arbetslösheten fortsätter att minska totalt sett, men både ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten minskar, men färre lediga platser anmäldes på arbetsförmedlingarna i april och antalet varsel om uppsägningar har ökat. Även antalet feriejobb har minskat betydligt i år.

Mellan april förra året och samma månad i år har arbetslösheten minskat med knappt 1000 personer och antalet arbetslösa var förra månaden knappt 4500 vilket motsvarar en arbetslöshet på 2,7 procent vilket är en något högre siffra än i landet i stort. Samtidigt ökar antalet arbetslösa som är med i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Arbetslösheten i Sörmland är fortfarande högst i Eskilstuna och Katrineholm där arbetslösheten ligger på 3,7 procent respektive 3,0. Trosa, Gnesta och Oxelösund har den lägsta arbetslösheten i länet.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se