ESKILSTUNA

Metallare har det stressigt

En arbetsmiljö-
undersökning från IF Metall visar att arbetsvillkoren inom industrin har blivit sämre de senaste fem åren. Produktionen går snabbare, arbetet upplevs som mer detaljstyrt och nio av tio svarar att stressen ökat på arbetsplatsen.

Bo Karlsson-Lövroth är sekreterare i fackförbundet IF metall på Volvo i Eskilstuna.

– Vi arbetar lördagar och söndagar, ibland också delar av semestern, säger han och är med det ett levande exempel på resultatet i fackets enkätundersökning.

Personalen, enligt Karlsson-Lövroth, är så slimmad att det inte finns utrymme för sjukdomar eller annan frånvaro. Produktionen halkar genast efter med extra personalinsatser som omedelbar följd.

Det här är alltså inget unikt för Volvo i Eskilstuna utan bilden är densamma bland IF Metalls medlemmar runt om i landet, enligt enkäten.

Arbetsgivarna i Teknikföretagen håller inte med om att villkoren försämrats utan pekar på att sjukfrånvaron gått ner och att övertidsuttaget inte ökat trots att det varit högkonjunktur.

Johanna Iggsten
johanna.iggsten@sr.se