OXELÖSUND

Barn vräktes utan kommunens vetskap

En barnfamilj har vräkts från sitt hem i Oxelösund, enligt uppgifter från Kronofogdemyndigheten. Enligt Socialstyrelsen händer det allt för ofta att familjer med barn vräks från sina hem utan att kommunernas Socialtjänster ingriper i tid.

Men Kristina Jernberg, enhetschef för Socialtjänsten i Oxelösund, tycker att kommunens arbete med att hjälpa familjer som hotas med vräkning fungerar bra.

Hittills i år så har det vräkts barnfamiljer i var fjärde kommun i landet och enligt Håkan Ceder, överdirektör på Socialstyrelsen, så måste kommunerna bli snabbare och aktivare när det gäller att rycka in vid vräkningar av barnfamiljer.

Därför kommer nu Socialstyrelsen också ut med en vägledning för hur Socialtjänsterna ska arbeta med frågan.

Särskild tonvikt läggs där vid socialtjänstens möjlighet att agera för att förhindra att vräkningen genomförs. Socialtjänsten ska också bli bättre på att samarbeta med hyresvärdarna och Kronofogdemyndigheten.

Kristina Jernberg tycker att socialtjänsten i Oxelösund har ett bra samarbete med kronofogdemyndigheten och hyresvärdarna i kommunen. Förklaringen till att Socialtjänsten inte känner till vräkningen av barnfamiljen tror hon snarare finns hos Kronofogdemyndighetens nyupprättade register.

Alena Koren på Kronofogdemyndigheten säger att de som finns registrerade som vräkta barnfamiljer i deras register själva uppgett att barnen är boende hos dem minst 30 dagar per år.

Johanna Iggsten
johanna.iggsten@sr.se