ESKILSTUNA

Vite hotar Claes Graflund

Ägarna till rekreationscentret Torps Gård i Näshulta utanför Eskilstuna med fastighetsägaren Claes Graflund i spetsen riskerar ett vite på 100 000 kronor för att de inte har följt länsstyrelsens krav att riva ett båthus.

Enligt länsstyrelsens ansökan till miljödomstolen skulle båthuset ha varit rivet senast i november 2004. Kommunen har tidigare också avslagit ansökan från Graflunds om att få dispens från strandskyddsbestämmelserna och då var båthuset redan byggt.