Vildsvinspatrull kan vara lösning på problemet

Nu har det kommit ett konkret förslag på en lösning i den komplicerade frågan om vildsvinen i länet. Det är att skjuta bort vildsvinsstammen helt, men det är inte realistiskt, säger Jens Persson som är LRF:s representant i bland annat viltfrågor. Men, han menar att förslaget med total avskjutning på sikt kommer att minska vildsvinsstammen rejält.
På LRF:s länsstämma fanns en ett förslag på att helt skjuta av vildsvinsstammen, och det förslaget vann ett stort gehör hos medlemmarna och kommer att gå vidare till riksförbundsstyrelsen. Jens Persson, LRF:s representant i bland annat viltfrågor, menar att man måste minska vildsvinsstammen som har spridit sig norrut över länet och orsakat motsättningar mellan bland annat markägare, jägare och arrendatorer. De måste kunna samarbeta bättre och kunna diskutera säger Jens Persson och en av idéerna är att ha en slags vildsvinspatrull.