Sveaskog säljer sörmländska skogar

Statliga Sveaskog ska sälja mellan fem och tio procent av sitt skogsinnehav i Sörmland inom den närmaste tioårsperioden. Det uppger Sveaskogs informationsavdelning.
Sveaskog ska sälja skogen till de som har jordbruksfastigheter för att förstärka det enskilda jord- och skogsbruket. Sveaskog arbetar också för att sälja sina sågverk och förädlingsindustri.