Lite penicillin till sörmlänningarna

Det skrivs ut relativt lite antibiotika i sörmland. Det visar statistik som tidningen Landstingsvärlden tagit fram.
Siffrorna visar att sörmland ligger klart under genomsnittet för antibiotika-användning. Att antibiotika används mycket anses vara en orsak till att bakterier blir motståndskraftiga mot det.