Sörmländsk polis bättre än genomsnittet

En tredjedel av alla polisanmälda brott i Sörmland klaras upp. Det är ett bättre resultat än de 27 procent som gäller för landet i genomsnitt. Det visar en rapport från brottsförebyggande rådet, Brå. Man kan också säga att tre fjärdedelar av alla brott inte klaras upp.
Dessutom klaras våldsbrott upp i större utsträckning än andra brott. Det beror på att det i våldsbrottsfallen ofta finns en identifierad gärningsman. Polisen i Sörmland är bättre på att klara upp nästan alla brottstyper än vad polisen är i genomsnitt. Förra året anmäldes närmare 34 000 olika brott i Sörmland. De flesta gällde cykelstölder, snatterier, inbrottsstölder och skadegörelsebrott. Att klara upp ett brott betyder att ett brott leder till åtal, ett strafföreläggande eller att utredningen läggs ned i brist på bevis, enligt Brå. Sörmlandspolisen har ett bättre uppklarningsresultat för nästan alla typer av brott än genomsnittet bland polisdistrikten i landet. Ett exempel; misshandelsfallen - av dem klarade polisen upp lite över hälften av anmälningarna. 87 procent av misshandelsfallen mot mindre barn (0-6 år) klarades upp mot lite drygt hälften i genomsnitt. Det svåraste polisen har att klara upp är exempelvis cykelstölder, inbrott, och biltillgrepp. Så är det i övriga polisdistrikt också. När det gäller våldtäkter, sexualbrott och misshandel mot kvinnor klaras ungefär hälften av polisanmälningarna upp i länet - något bättre resultat än i landet i genomsnitt.