NYKÖPING

Vill anställa kvinnofridssamordnare

Nyköpings kommun vill satsa på kvinnofridsarbetet.
Därför har kommunen ansökt om pengar från Länsstyrelsen för att kunna anställa en särskild kvinnofridssamordnare.

Kvinnofridssamordnaren ska samarbeta med socialtjänst, polisen och olika frivilligorganisationer. 

Folkpartisten Göran Hagberg, som är ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden, säger att kvinnofridsarbetet är en viktig fråga, som kommunen måste lyfta upp ännu mer.  

Kvinnofridssamordnaren ska enligt Hagberg försöka att få alla som jobbar med frågor kring våldsutsatta kvinnor, att dra åt samma håll.