SÖRMLAND

Kyrkan dålig på jämställdhet

Kyrkans jämställdhetsarbete i Strängnäs stift och Eskilstuna kloster församling får ett kraftigt underbetyg. Det visar en undersökning som jämställdhetsombudsmannen, JämO, har gjort.

27 arbetsgivare har ingått i granskningen av Svenska kyrkan och av dem var det bara en som hade en jämställdhetsplan som var tillräckligt bra enligt JämO.

Strängnäs stift och Eskilstuna kloster församling fick båda komplettera sina jämställdhetsplaner på flera punkter, för att de skulle leva upp till lagens krav.

Eskilstuna kloster församling hade till exempel över huvud taget inte någon aktuell jämställdhetsplan att redovisa till JämO när granskningen inleddes. När en plan väl upprättats fick församlingen lov att komplettera den på flera punkter för att den skulle leva upp till lagens krav.

Strängnäs stift hade en jämställdhetsplan, men den uppvisade i stort sett samma brister. Då i arbetet mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, arbetet för att främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen och arbetet för jämställda löner.

Jämställdhetsombudsmannen Anne-Marie Bergström skriver idag i Kyrkans tidning att det här är ett kraftigt underbetyg för en organisation som grundar sin verksamhet på alla människors lika värde.

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se