Dom om dumpning i Kjula överklagad

Eskilstuna tingsrätts dom, i målet med dumpningen av byggmaterial i en grusgrop i Kjula utanför Eskilstuna, har nu överklagats till hovätten.
I tingsrätten dömdes en driftsledare i renhållningsföretaget, dåvarande Sellbergs, och två personer i ansvarig ställning i företaget AGE-metall, till bland annat dagsböter för dumpningen. Tingsrätten ansåg att tre av de inblandade personerna tillsammans såg till att en stor mängd miljöfarligt byggavfall och gjutsand utan tillstånd dumpades i en grusgrop i Kjula under flera år på 90-talet. Men nu har de alltså överklagat domen. Miljöåklagare Christer Pettersson ska senare under dagen ta ställning till om även han ska överklaga domen.