ESKILSTUNA

Missbrukarvården har blivit bättre

Eskilstuna kommun ska bli bättre på att ta hand om missbrukare.
Genom ett nyss avslutat projekt ska de fallgropar, som funnits i vårdkedjan tidigare täppas till.

Statens institutionsstyrelse har varit med i projektet vars huvudsyfte har varit att hitta de bästa metoderna för att vårda missbrukare och framförallt att få olika myndigheter att jobba tillsammans. För tidigare kunde det hända att kommunerna placerade missbrukare på vårdhem för att sedan glömma bort dem.

Det handlar om missbrukare som är längst ner i sin personliga dalgång. Människor som är så långt inne i sitt missbruk att det kanske bara finns tvångsvård eller döden att välja på. Ofta är det personer med psykiska besvär som kanske inte har kunskap om att de behöver vård eller någon vilja eller ork att låta sig vårdas. Som om det inte räcker så har de olika myndigheterna som jobbar med missbrukare haft svårt att samarbeta med varandra. Eskilstuna är ju en av de kommuner som fått häftig kritik för att vara en dålig kommun på att ta hand om missbrukare, särskilt kvinnliga missbrukare, där eftervården nästan helt och hållet saknats. Med projektet Vårdkedjan tror sig nu områdeschefen för arbetsmarknads och familjeförvaltningen, Kerstin Eriksson vara beredd på att ge en betydligt bättre och mer långsiktig vård.

– Vi försöker hela tiden förbättra arbetet och hålla koll på vad det är som fallerar, vad det är för stödfunktion som behöver förbättras, ja det är ett ständigt utvecklingsarbete, säger hon.

Åsa Stöckel
asa.stockel@sr.se