Nya skolskjutsregler gäller bara inom en kommun

Katrineholms kommun räknar med att skolskjutsar ska kosta mellan 100 000 och 200 000 kr mer per år, sedan kommunen tvingats låta barn åka skolskjuts både från mamma och pappa, om de bor på olika håll i kommunen. Men om pappa bor i Flen, en mil från barnens skola i Sköldinge i Katrineholms kommun, så vill inte kommunen inte betala.
-Så långt sträcker sig tydligen inte KFV-regionens samarbete, säger Tommy Norrby i Flen, som är besviken på politikerna, som föreslår att barn- och ungdomsnämnden, ska säga nej till skolskjuts för hans barn. Annelie Hedberg, ordförande i barn- och ungdomsnämnden säger att Katrineholms kommun grundar sig på regler som tar hänsyn till växelvis boende inom kommunen. De reglerna grundar sig på en dom i regeringsrätten från förra året, som ger möjlighet till fri skolskjuts från två adresser om ett barn bor växelvis hos sina föräldrar. -Men det gäller inte växelvis boende mellan olika kommuner, säger Annelie Hedberg i Katrineholms kommun.