NYKÖPING

Nya krav på gångbro till köpcentrum

Nu kommer nya krav på att Nyköpings kommun ska bygga en gång och cykelbro till det nya köpcentrumet Påljungshage.

Som vi berättat tidigare så har trafiksäkerhetsorganisationen NTF framfört kritik mot att cyklister och fotgängare tvingas passera motorvägsavfarten från E4, för att ta sig till det nya köpcentrumet.

Trots att kommunen satsat 21 miljoner på tillfartsvägar till köpcentrumet saknas en trafiksäker lösning för gående.

Och nu har en privatperson i kommunen skrivit ett medborgarförslag till kommunen och föreslår att en cykelbro byggs, bland annat för att skydda de som ska ta sig till köpcentrumet.