Katrineholm

Företag tog ut för mycket bergmaterial

Länsstyrelsen anmäler Björkviks Marktjänst till åklagare, för att företaget under 2006 tog ut 42 000 ton bergmaterial från en täkt nära Björkvik i Katrineholms kommun, trots att företaget bara hade tillstånd att ta ut ungefär hälften så mycket.

Även under 2007 tog bolaget ut mer material än man hade tillstånd för, enligt anmälan.

Företaget har sagt till länsstyrelsen att det tänker komma in med en ansökan om att få ta ut en större mängd bergmaterial.