Sörmland

Vänstern vill ha gratis kollektivtrafik

Vänsterpartiet i Sörmland vill införa en klimattaxa inom kollektivtrafiken, alltså att man ska få åka gratis, för att få fler att ställa bilen och istället ta bussen. Partiet genomför i helgen en kampanj för att lansera sitt förslag.

– Med tanke på klimatförändringarna behöver vi göra allt vi kan för att bromsa in dem, säger Eila Clarstedt, gruppledare för vänsterpartiet i Eskilstuna. Vägtrafiken står ju för så stor del av koldioxidutsläppen och då tycker vi att kollektivtrafiken är något vi verkligen vill satsa på.

Enligt vänsterpartiet står vägtrafiken för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Därför vill partiet att fler ska ta bussen istället och åka kollektivt.

Det ska ske genom att resenärerna åker gratis buss i två län på försök och att staten betalar biljetterna. Vänstern föreslår därför ett statligt stöd på 43 miljoner till länets kollektivtrafik, ökat underhåll till järnvägen för att minska förseningarna och ett särskilt stöd för kollektivtrafik i glesbygd.

– Vi tror att många tycker att det är dyrt att åka buss idag och att det är mycket enklare för dem som har bil att istället ta bilen, om det inte är så stor skillnad i pris.

På vilket sätt ska det här finansieras?

– Det handlar ju om att vi har en helhetslösning när det gäller de statliga finanserna. Vi sänker inte skatter och vi tar till exempel inte bort fastighetsskatten.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se