Inget brott bakom makabert fynd

Mycket tyder på att det inte ligger något brott bakom det makabra fyndet av en människofot i Berendsens tvätteri i Eskilstuna i höstas. Det säger Anders Bolinder vid Polisens kriminalavdelning.
- Foten har gått igenom både en tvättmaskin och en tork och att det därför är svårt att säga om den har amputerats vid ett sjukhus eller inte. Ingenting talar för att det blir en förundersökning, enligt Bolinder. Tvätteriet tar emot tvätt från fem olika landsting, och Polisen har inte kunnat utreda från vilket sjukhus foten har kommit. - Det man kan göra är att be alla Landsting som skickar tvätt till tvätteriet att se över alla amputationer som har gjorts, men det är ju många sjukhus och många kirurgavdelningar, säger Anders Bolinder, som antyder att det närmast är orimligt att göra det. Men han säger ändå att polisen under fredagen ska ta en kontakt med tvätteriet för att försöka få svar på om det går att koppla foten till något speciellt sjukhus.